Loading

MakerBot Print is our newest print-prepration software, which supports native CAD files and STL assemblies,
allows you to interact with all your printers via the Cloud, and many other exciting new features.

Download Now

Report as inappropriate

Bara för att det är en ny rulle så är det inte en garanti tyvärr, detta har jag fått erfara från t.ex. 3D prima. Men det behöver inte vara fukt, men uteslut det inte bara för att rullen är ny. värmer du hot enden och extruderar filament brukar man kunna se och höra att det finns fukt i (bubblar och fräser lätt).